LEIF HÄGGMARK

Leif har de senaste 35 åren arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, både i linjechefsroller och som konsult. Affärsutvecklingsfrågorna har oftast handlat om att stötta små- och medelstora företag i att utveckla sina affärer, produkter och tjänster.
Han har arbetat med verksamhetsutveckling både på projektnivå och företagsnivå, t.ex. fungerat som kvalitetsingenjör i projekt, arbetat som kvalitetschef och infört förbättringsprogram på företagsnivå.

0910–54 340, 070–606 23 25
leif.haggmark@acuerdo.se

CV LinkedIn

JAN PETTERSSON

Jan arbetar med uppdrag inom projektledning och verksamhetsutveckling och har har även erfarenhet från systemutveckling i både tekniska och administrativa miljöer samt lång erfarenhet från linjechefsbefattningar och affärsansvar.
070 – 242 68 04
jan.pettersson@acuerdo.se

CV LinkedIn

MARIE NOLIN

Marie arbetar med uppdrag inom marknadskommunikation och projektledning och har erfarenhet från befattningar som personal-, sälj- och marknadsansvarig på SMF. Maries bakgrund innefattar en Magister i Internationell ekonomi med fransk språkinriktning från Linköpings universitet, en fil kand i Psykologi från Göteborgs universitet och ett års studier i Internationell marknadsföring på L'Ecole Supérieure de Commerce International, Fontainebleau, Frankrike.
072 – 526 20 70
marie.nolin@acuerdo.se

CV LinkedIn

ANNIKA SVENSSON

Annika arbetar med uppdrag inom affärsutveckling, projektledning och företagsutveckling. Hennes bakgrund innefattar en civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Annika har ca 25 års erfarenhet från ledande roller inom affärsutveckling, företagsledning, produktutveckling, projektledning och försäljning, såväl inom Sverige som internationellt från både produktägande bolag och företag i konsultbranschen.
070-591 04 23
annika.svensson@acuerdo.se

CV LinkedIn

PETER MARKGREN

Peter jobbar med teamutveckling, coaching och förändringsledning. Han är certifierad användare av verktyg för teamutveckling och har arbetat med allt från ledningsgrupper till team av utvecklare. Peter har verkat i både medelstora och stora företag och är van att arbeta  både med lokalt och globalt fokus. Hans erfarenhet täcker de flesta områden inom HR och inkluderar även kommunikationsområdet.
070-5658868
peter.markgren@acuerdo.se

CV Linkedin

LISETTE EDGARSSON

Lisette har lång internationell erfarenhet av bland annat hårdvarudesign med tillverkning och har arbetat inom upphandling, leverantörskvalitet, lager och logistik och strategisk leverantörshantering, inklusive övergripande operativt ansvar för globalt kända ECM-leverantörer samt mindre leverantörer. Hon har även erfaren och kompetens av implementation av ERP-program, konfigurationshantering och produktlivscykelhantering samt är erfaren och kompetent internrevisor för ISO9001. Lisettes expertis ligger i att analysera, utveckla och genomföra nya processer som syftar till att optimera operativa prestanda och kostnader, åstadkomma ständiga förbättringar, uppnå kundnöjdhet samt öka organisationers kvalitet och effektivitet i samarbete med tvärfunktionella och geografiskt spridda organisationsgrupper.
070-247 85 28
lisette.edgarsson@acuerdo.se

CV LinkedIn

ANNICA BRAY

Annica har över 30-års erfarenhet av ledande befattningar som chef, projektledare, styrelseledamot /ordförande.  Hennes uppdrag har varit inom många olika branscher, bland annat digitala industrin, skogs-/trä-, el- och gruvindustrin. Hon har förutom sina tre examina inom pedagogik och journalistik även studerat ledarskap och organisationsutveckling. Hon har under många år arbetat med utveckling och utbildning av styrelser och styrelsearbetet i både privata och kommunala/statliga bolag. Många av hennes uppdrag har varit att initiera och bygga upp verksamheter, eller ta vid när verksamheter havererat av någon anledning, oftast ekonomiska. Annica har referensuppdrag som sträcker sig ifrån de riktigt små till riktigt stora företag och organisationer.

070-6001806
annica.bray@acuerdo.se

CV LinkedIn
 

SOFIE LUNDBERG NILSSON

Sofie har varit egenföretagare i större delen av sitt vuxna liv med ansvarsområden såsom personal, ekonomi- och administration.
Hon har de senaste åren arbetat med landsbygds- och näringslivsutveckling på lokal-, kommunal- och regional nivå med arbetsuppgifter som projektansökan, projektledning och som landsbygdscoach. Sofie är certifierad projektledare.

076- 791 26 09
sofie.l.nilsson@acuerdo.se

CV LinkedIn