Leif Häggmark

Leif har de senaste 35 åren arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, både i linjechefsroller och som konsult. Affärsutvecklingsfrågorna har oftast handlat om att stötta små- och medelstora företag i att utveckla sina affärer, produkter och tjänster. Han har arbetat med verksamhetsutveckling både på projektnivå och företagsnivå, t.ex. fungerat som kvalitetsingenjör i projekt, arbetat som kvalitetschef och infört förbättringsprogram på företagsnivå.

070–606 23 25
leif.haggmark(@)acuerdo.se
CV LinkedIn

Jan Pettersson

Jan arbetar med uppdrag inom projektledning och verksamhetsutveckling och har har även erfarenhet från systemutveckling i både tekniska och administrativa miljöer samt lång erfarenhet från linjechefsbefattningar och affärsansvar.

070 – 242 68 04
jan.pettersson(@)acuerdo.se
CV LinkedIn

Marie Nolin

Marie arbetar med uppdrag inom marknadskommunikation och projektledning och har erfarenhet från befattningar som personal-, sälj- och marknadsansvarig. Maries bakgrund innefattar en Magister i Internationell ekonomi, en fil kand i Psykologi och studier i Internationell marknadsföring i Frankrike.

072 – 526 20 70
marie.nolin(@)acuerdo.se
CV LinkedIn

Annika Svensson

Annika arbetar med uppdrag inom affärsutveckling, projektledning och företagsutveckling. Hennes bakgrund innefattar en civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Annika har ca 25 års erfarenhet från ledande roller inom affärsutveckling, företagsledning, produktutveckling, projektledning och försäljning, såväl inom Sverige som internationellt från både produktägande bolag och företag i konsultbranschen.

070-591 04 23
annika.svensson(@)acuerdo.se
CV LinkedIn

Petter Johansson

Petter har de senaste tio åren arbetat med forskning och utbildning inom industriell dynamik och omvandling av energisystem, med expertis inom frågor som rör strukturförändringar inom energiområdet, exempelvis rörande lokala energisystem och energigemenskaper. Han erbjuder rådgivning inom innovationsledning, verksamhetsutveckling och företagsstrategi. Petter har en doktorsexamen inom industriell ekonomi och organisation från KTH och en civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot hållbar energiteknik från samma lärosäte.

070- 866 66 89
petter.johansson(@)acuerdo.se
CV LinkedIn

Annica Bray

Annica har över 30-års erfarenhet av ledande befattningar som chef, projektledare, styrelseledamot /ordförande.  Hennes uppdrag har varit inom många olika branscher, bland annat digitala industrin, skogs-/trä-, el- och gruvindustrin. Hon är utbildad inom pedagogik och journalistik och har även studerat ledarskap och organisationsutveckling. Hon har under många år arbetat med utveckling och utbildning av styrelser och styrelsearbetet i både privata och kommunala/statliga bolag. Många av hennes uppdrag har varit att initiera och bygga upp verksamheter, eller ta vid när verksamheter havererat av någon anledning, oftast ekonomiska. Annica har referensuppdrag som sträcker sig ifrån de riktigt små till riktigt stora företag och organisationer.

070-6001806
annica.bray(@)acuerdo.se
CV LinkedIn

Sofie Lundberg Nilsson

Sofie har varit egenföretagare i större delen av sitt vuxna liv med
ansvarsområden såsom personal, ekonomi- och administration.
Hon har de senaste åren arbetat med landsbygds- och näringslivsutveckling på lokal-, kommunal- och regional nivå med arbetsuppgifter som projektansökan, projektledning och som landsbygdscoach. Sofie är certifierad projektledare.

076- 791 26 09
sofie.l.nilsson(@)acuerdo.se
CV LinkedIn

Mikael Börjesson

Mikael är en senior entreprenör och utvecklingsledare med erfarenhet från gruvnäring, IT och telekom. Ett av hans stora intressen är att initiera ny affärsverksamhet och nya bolag, samt att stötta små och medelstora företag, i utvecklingen av deras ledning, organisation, produkter och erbjudanden. Han har också lett flera internationella FoU-projekt inom bland annat IT och smarta energisystem. Flera av dessa har lett till nya bolagsbildningar.
Mikael jobbar även gärna med hållbarhet, jämställdhet och mångfald som medel för stark och långsiktig verksamhets- affärs- och samhällsutveckling. Hans förmåga att göra innovativ strategisk analys är uppskattad. Han har anlitats som utredare och rådgivare av EU, Sveriges regering, stora företag och kapitalförvaltare samt regionala och lokala myndigheter. Mikael har examen som Civilingenjör/Bergsingenjör vid Luleå tekniska universitet (1979).

070- 529 91 20
mikael.borjesson(@)acuerdo.se
CV LinkedIn

Maria Nilsson

Maria Nilsson har över 30 års erfarenhet som chef- och företagsledare inom läkemedel- och verkstadsindustrin, kommunal verksamhet och energibranschen. I sina ledarroller har Maria utvecklat och förändrat verksamheter på olika sätt, allt från att genomföra större tekniska investeringar till organisatoriskt förändringsarbete. Hon har även jobbat som projektledare under många år – både med större tekniska investeringsprojekt och i organisatoriska förändringsprojekt.
Maria har en civilingenjörsexamen från KTH, Maskin med inriktning Kraft och Värme vilket gör att hon på ett naturligt sätt ”kopplar ihop” tekniken, människorna och systemen i förändrings-processen. Maria arbetar med uppdrag inom affärsutveckling, ledarskap, projekt- och processledning, strategiarbete och interimslösningar.

070-691 5616
maria.nilsson(@)acuerdo.se
CV Linkedin

Peter Markgren

Peter jobbar med teamutveckling, coaching och förändringsledning. Han är certifierad användare av verktyg för teamutveckling och har arbetat med allt från ledningsgrupper till team av utvecklare. Peter har verkat i både medelstora och stora företag och är van att arbeta  både med lokalt och globalt fokus. Hans erfarenhet täcker de flesta områden inom HR och inkluderar även kommunikationsområdet.

070-5658868
peter.markgren(@)acuerdo.se
CV Linkedin

Mats Hallefors

Mats erbjuder konsulttjänster till företag och organisationer som själva inte har möjlighet att med egen personal underhålla, utveckla och kvalitetssäkra den interna verksamheten. Mats har många års erfarenhet som Kvalitetsutvecklare inom Ericsson och Boliden.

Följande huvudtjänster erbjuds till kunderna:
Dokumentation, Dokumenthantering, Intern Revision, Processkartläggning/utveckling, Framtagning/förbättring av Ledningssystem, Utbildning.

070-337 72 69
mats.hallefors(@)acuerdo.se

CV Linkedin

Lisette Edgarsson

Lisette har lång internationell erfarenhet av bland annat hårdvarudesign med tillverkning och har arbetat inom upphandling, leverantörskvalitet, lager och logistik och strategisk leverantörshantering, inklusive övergripande operativt ansvar för globalt kända ECM-leverantörer samt mindre leverantörer. Hon har även erfaren och kompetens av implementation av ERP-program, konfigurationshantering och produktlivscykelhantering samt är erfaren och kompetent internrevisor för ISO9001. Lisettes expertis ligger i att analysera, utveckla och genomföra nya processer som syftar till att optimera operativa prestanda och kostnader, åstadkomma ständiga förbättringar, uppnå kundnöjdhet samt öka organisationers kvalitet och effektivitet i samarbete med tvärfunktionella och geografiskt spridda organisationsgrupper.

070-247 85 28
lisette.edgarsson(@)acuerdo.se
CV LinkedIn