TJÄNSTER

En vakans inom ett kritiskt område, en rekrytering drar ut på tiden, en utlandssatsning där erfarenheten saknas inom företaget eller ett strategiskt projekt som får stå tillbaka på grund av resursbrist. Via Acuerdo har ni tillgång till kollegor med lång erfarenhet som matchas mot önskad kompetens, omfattning och profil. Våra kollegor tar ett operativt ansvar i styrelsen eller organisationen på hel- eller deltid under en definierad period.

Affärsutveckling

Det är alltid nyttigt att få in fräscha ögon utifrån när det gäller att utveckla sina affärer. Vi hjälper våra kunder genom att ta fram konkreta affärsplaner samt coacha genomförandet av dessa.

Strategisk marknadskommunikation

Vi kan hjälpa er att bygga och stärka er organisations varumärke och relation till målgrupperna. Vi analyserar era behov och tar fram tydliga strategier och kommunikationsplaner. 

Verksamhetsutveckling

Många företag upplever en stor ambivalens mellan att se snabba ekonomiska resultat och att samtidigt underhålla ett långsiktigt kvalitetsarbete. Även under tider då ekonomin i företaget inte är den bästa gäller det att utveckla och säkerställa kvaliteten i det interna arbetet så att den inte degenererar. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling på alla nivåer. Följande är exempel på tjänster som vi erbjuder våra kunder:

  • Kvalitetsledning
  • Utveckling av ledningssystem
  • Interna revisioner
  • Projektrevisioner
  • Förändringsledning
  • Dokumentation av processer

Projektledning

Karaktärsdrag i form av en tillfällig organisation samt i tid avgränsat gör det i många fall lämpligt att också låta ett projekt ledas av en tillfälligt anlitad och från den vanliga organisationen skild individ. Lägg därtill att vi har lång och gedigen erfarenhet från lyckade projekt inom olika verksamheter, så tveka inte att ta kontakt för att diskutera behov, upplägg och inriktning. Vi har också kompetens inom olika projektmodeller och verktyg. Finns det inte något speciellt önskemål så får vi tillsammans resonera oss fram till vad som blir bäst i det enskilda fallet.

ACUERDO - ETT NÄTVERK

Acuerdogruppen är ett nätverk av erfarna generalister och specialister som erbjuder tjänster inom många områden, främst ledning, projektledning, verksamhetsutveckling
samt specialisttjänster inom IT-området.

KOMPETENS, FÖRTROENDE, TRYGGHET

Acuerdo förmedlar kompetens, förtroende och trygghet. Vi tar fram den bäst lämpade personen för just ditt uppdrag. Rätt kompetens för rätt uppgift gör alla parter nöjda.

KVALITETSSÄKRING

Vi säkrar våra uppdrag genom kontinuerlig uppföljning mot våra kunder och mot våra konsulter ute i uppdrag. När det finns behov av detta stöttar vi upp med ytterligare kompetens från vårt nätverk. Den samlade kompetensen i vårt nätverk gör att våra medarbetare alltid känner att det stöd man kan behöva finns tillgängligt.